Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Katolicka
Szkoła
Podstawowa
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Szkoły
Muzyczne
I i II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Wielkanoc AD 2014

Ja jestem zmartwychwstanie i życie

 

Umocnienia wiary,
owocnego, przemieniającego,
odnawiającego serce i życie
spotkania z Jezusem,
który umarł i zmartwychwstał
dla naszego zbawienia
oraz nowych sił do podążania  
ze Zmartwychwstałym Panem,
a także odkrywania
Jego obecności w Słowie,
Sakramentach, wspólnocie
oraz w codziennym życiu.

 

życzą

Pracownicy, Uczniowie i Rodzice

 

Zespołu Szkól Katolickich
im bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu