Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Katolicka
Szkoła
Podstawowa
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Szkoły
Muzyczne
I i II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK
 

 

Serdecznie dziekujemy wszystkim PT Darczyńcom, którzy wsparli nas 1% swego podatku dochodowego. Niech Bóg tę dobroć wynagrodzi.

 

Rozpoczeły się nabory do poszczególnych szkól Zespołu. Szczegóły w zakładkach Rekrutacja w poszczególnych szkołach poziomego menu.

 

Rozpoczynaja się warsztaty przygotowawcze do egzaminu wstepnego do Katolickiego Liceum Plastycznego:

Terminy:

  1. piątek 8 maja 15:00-17:00 (potem wernisaz wystawy w MCK Sokół)

  2. sobota 9 maja 9:30-13:00

Terminy kolejnych zobaczysz tutaj. Prosimy o zaanonsowane swej obecności na maila sekretariat@frassati.edu.pl lub tel. 18 449 06 90.

 

Zapraszamy na wernisaż wystawy uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego, który rozpocznie się 8 maja o godzinie 17:00 w Galerii MCK Sokół