Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w czwartek 22 czerwca - Msza św. o godz. 12.00 Zakończenie roku szkolnego /rozdanie świadectw/ w ZSK piątek 23 czerwca o godz. 8.00

 

Wszystkie osoby, zainteresowane nauką w Katolickim Liceum Plastycznym w Zespole Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati, zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach i w konkursach (z atrakcyjnymi nagrodami). Opisy konkursów i warsztatów - niżej

W związku z ogłoszonym konkursem informujemy, że termin nadsyłania prac został przedłużony do dnia 26 maja 2017 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 2 czerwca 2017 r.

Uroczyste wręczenie nagród nastapi podczas otwarcia wernisażu prac konkursowych.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą mailową o jego terminie.

Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz gimnazjów katolickich. Atrakcyjne nagrody rzeczowe, zwolnienia z czesnego w przypadku podjęcia nauki w naszej Szkole, udział w warsztatach arystycznych, konsultacje z profesorami krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych - to tylko niektóre z korzyści - jest jeszcze satysfakcja z wygranej i możliwości zmierzenia sie z najlepszymi :)

Warunki konkursów znajdują się na samym dole niniejszego artykułu w postaci plików do pobrania (Word).


Zapraszamy także wszystkie osoby zainteresowane dołączeniem do naszej szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach.

W ramach zajęć uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności rysunkowe i malarskie pod okiem nauczycieli przedmiotów artystycznych, a także skonsultować swoje prace domowe.

Zapewniamy darmowe materiały do pracy i twórczą atmosferę.

 

WARSZTATY ODBYWAJĄ  SIĘ W SOBOTY W GODZINACH OD  9.30-12.30

 

TERMINY ZAJĘĆ:

4  marca, 11 marca, 18 marca, 25 marca

8 kwietnia, 22 kwietnia

6 maja, 13 maja, 20 maja, 27 maja

3 czerwca, 10 czerwca

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: tel. 18 449 06 90.

Można się też zgłosić przez internet, klikając link obok Zgłoszenie na warsztaty

 

Informujemy, iż uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zbiorze papierowym - dzienniku warsztatów i elektronicznym  pliku MS Excell na komputerze stacjonarnym - w zakresie obejmującym imię, nazwisko, adres e-mail, ewentualny pseudonim, tel. komórkowy oraz miejscowość zamieszkania. Adminstratorem danych jest Katolickie Liceum Plastyczne.

 


Z serca dziękujemy Wszystkim, którzy w roku 2016 i latach wcześniejszych przekazali 1 % swego podatku na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe - cel szczegółowy Zespół Szkół Katolickich. Bóg zapłać. Naszą wdzięczność wyrażamy modlitwą, w tym ofiarami Mszy św. w intencji darczyńców.

 

Jednocześnie będziemy bardzo cieszyć się z Państwa dalszej przychylności dla szkół i uczniów Zespołu Szkół Katolickich i przekazanie 1% podatku dochodowego na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe - cel szczegółowy - Zespół Szkół Katolickich. Można to uczynić korzystając z poniższego linku, który automatycznie uzupełni wymagane dane odnośnie 1%. 

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe jest podmiotem prowadzącym Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati.

 

Organizacja Pożytku Publicznego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   KRS 0000045896

Plac Kolegiacki 2 33-3000 Nowy Sącz   Tel./fax: 18 449 06 90/91   e-mail: kso@plusnet.pl


 


Konkurs plastyczny dla uczniów Gimnazjów Katolickich - Ślady Objawień Fatimskich 0.06 MB Konkurs plastyczny dla uczniów Gimnazjów Katolickich - Ślady Objawień Fatimskich
 

Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej - Święty Brat Albert 0.06 MB Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej - Święty Brat Albert
 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - Święty Brat Albert. 0.06 MB Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - Święty Brat Albert.