Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Witamy na stronie głównej Zespołu Szkół Katolickich

Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Saczu, do którego należy 5 szkół:

 

3 szkoły artystyczne:

  • Katolickie Liceum Plastyczne
  • Katolicka Niepubliczna Ogółnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
  • Katolicka niepubliczna Ogółnokształcą szkoła Sztuk Pięknych

2 szkoły ogółnokształcące:

  • Katolickie Gimnazjum
  • Społeczne Katolickie Liceum Ogónokształcące 

W aktualnej zakładce można znależć informacje ogółne, współne dla wszystkich szkół, jak, np. informacja o Patronie, systemie wychowawczym, administracji szkół, działaniach współnych dla poszczególnych szkól i czy informacje o o ważnych wydarzeniach.

 

 Informacje o poszczególnych szkołach można znaleźć, klikając zakładke danej szkoły w nagłówku niniejszej  strony

 

 

 

Realizujemy projekt  pn. „Małopolskie Talenty – szkoła ponadgimnazjalna – Powiat Nowy Sącz” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.5, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań  i aktywności edukacyjnej uczniów.

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacyjnej skierowanej do uzdolnionej młodzieży z sądeckich szkół a także podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych matematycznych i naukowo-technicznych, językowych (j. angielski), przedsiębiorczości oraz informatycznych (TIK).
 

Każdemu uczniowi, zakwalifikowanemu do udziału w projekcie, oferujemy zajęcia dodatkowe. Będzie to 20 godzin zajęć dotyczących umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych, twórczego rozwiązywania problemów (elementy kreatywnego myślenia) oraz 60 godzin zajęć rozwijających z wybranych przedmiotów. Zajęcia odbywać się będą w soboty.
 

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019.
 

 

 


 


egzamin maturalny 1.04 MB egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

 

Protokół z obrad jury 0.13 MB Protokół z obrad jury
 

Konkurs plastyczny dla uczniów Gimnazjów Katolickich - Ślady Objawień Fatimskich 0.06 MB Konkurs plastyczny dla uczniów Gimnazjów Katolickich - Ślady Objawień Fatimskich
 

Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej - Święty Brat Albert 0.06 MB Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej - Święty Brat Albert
 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - Święty Brat Albert. 0.06 MB Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - Święty Brat Albert.