Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Witamy na stronie głównej Zespołu Szkół Katolickich

 

            

 

Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati w Nowym Saczu, do którego należy 4 szkoły:

 

3 szkoły artystyczne:

  • Katolickie Liceum Plastyczne
  • Katolicka Niepubliczna Ogółnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
  • Katolicka niepubliczna Ogółnokształcą szkoła Sztuk Pięknych

1 szkoła ogółnokształcąca:

  • Społeczne Katolickie Liceum Ogónokształcące z oddziałami gimnazjalnymi 

W aktualnej zakładce można znależć informacje ogólne, wspólne dla wszystkich szkół, jak, np. informacja o Patronie, systemie wychowawczym, administracji szkół, działaniach wspólnych dla szkół wzespole czy informacje o o ważnych wydarzeniach.

 

Informujemy, że Zespół Szkół Katolickich został utworzony dla celów organizacyjno-ekonomicznych na podstawie art. 94 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. i sam w sobie nie jest szkołą, jak zespoły utworzone na podstawie art. 58.

 

 Informacje o poszczególnych szkołach można znaleźć, klikając zakładke danej szkoły w nagłówku niniejszej  strony

 

 

 

 


 


egzamin maturalny 1.04 MB egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018