Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Zapraszamy !

Zebranie RADY RODZICÓW  o godz. 16.30 w poniedzialek 25 września

 

Realizujemy projekt  pn. „Małopolskie Talenty – szkoła ponadgimnazjalna – Powiat Nowy Sącz” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.5, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań  i aktywności edukacyjnej uczniów.

 

 

Celem głównym projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacyjnej skierowanej do uzdolnionej młodzieży z sądeckich szkół a także podniesienie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych matematycznych i naukowo-technicznych, językowych (j. angielski), przedsiębiorczości oraz informatycznych (TIK).
 

Każdemu uczniowi, zakwalifikowanemu do udziału w projekcie, oferujemy zajęcia dodatkowe. Będzie to 20 godzin zajęć dotyczących umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych, twórczego rozwiązywania problemów (elementy kreatywnego myślenia) oraz 60 godzin zajęć rozwijających z wybranych przedmiotów. Zajęcia odbywać się będą w soboty.
 

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019.
 

 

 


Z serca dziękujemy Wszystkim, którzy w roku 2016 i latach wcześniejszych przekazali 1 % swego podatku na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe - cel szczegółowy Zespół Szkół Katolickich. Bóg zapłać. Naszą wdzięczność wyrażamy modlitwą, w tym ofiarami Mszy św. w intencji darczyńców.

 

Jednocześnie będziemy bardzo cieszyć się z Państwa dalszej przychylności dla szkół i uczniów Zespołu Szkół Katolickich i przekazanie 1% podatku dochodowego na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe - cel szczegółowy - Zespół Szkół Katolickich. Można to uczynić korzystając z poniższego linku, który automatycznie uzupełni wymagane dane odnośnie 1%. 

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe jest podmiotem prowadzącym Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati.

 

Organizacja Pożytku Publicznego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   KRS 0000045896

Plac Kolegiacki 2 33-3000 Nowy Sącz   Tel./fax: 18 449 06 90/91   e-mail: kso@plusnet.pl


 


Protokół z obrad jury 0.13 MB Protokół z obrad jury
 

Konkurs plastyczny dla uczniów Gimnazjów Katolickich - Ślady Objawień Fatimskich 0.06 MB Konkurs plastyczny dla uczniów Gimnazjów Katolickich - Ślady Objawień Fatimskich
 

Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej - Święty Brat Albert 0.06 MB Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej - Święty Brat Albert
 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - Święty Brat Albert. 0.06 MB Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - Święty Brat Albert.