Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Katolicka
Szkoła
Podstawowa
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Szkoła
Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

1%

 

Z serca dziękujemy Wszystkim, którzy w r. 2016 i latach wcześniejszych przekazali 1 % swego podatku na prowadzone przez nas dzieła. Bóg zapłać!Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

 

Organizacja Pożytku Publicznego

zarejestrowna w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS 0000045896

 

Plac Kolegiacki 2 33-3000 Nowy Sącz

Tel./fax: 18 449 06 90/91

e-mail: kso@plusnet.pl

ulotkaKSO