Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Witamy na stronie głównej Zespołu Szkół Katolickich oraz Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

 

Z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II zachęcamy do lektury nastpępujących tekstów (linków)

 List Jana Pawła II do artystów

Przemówienie do artystów polskich z 1987 r.

Homila do młodzieży - Westerplatte

Uprzejmie informujemy, że od 1.06.2020 rozpoczną sie konsultacje dla uczniów wszystkich, nie tylko zdających egzaminy, klas KLSP, KNOSM II i SKLO. W dniach 1-5 czewrca w pierwszym rzędzie zapraszamy te osoby, które miały trudności ze zdalnym zajęciami czy te, którym inne okoliczności utrudniły naukę. Proimy, by nauczycielami przedmiotów artystycznych ogólnoplastycznych i instrumentów głównych umawiać sie samemu, natomiast, pozostałe przedmioty wg nastepującego planu, który wkrótce zamieścimy.

 

spe

 Szanowni Dyplomanci.

Uprzejmie informujemy, iż egzaminy dyplomowe w KLSP odbędą się w następujących terminach: 

termin główny: historia sztuki (egz. ustny) - 23 czerwca; egzamin praktyczny - 30 czerwca 2020

termin dodatkowy: historia sztuki (egz. ustny)  - 25 sierpnia, egzamin praktyczny- 28 sierpnia 2020.

 

Uprzejmie informujemy, że egzaminy dyplomowe kl. VI KNOSM II odbęda się w nastpujących terminach:

termin główny: historia muzyki (egz. ustny) - 1 lipca; egzamin praktyczny - 23, 24 czerwca 2020

termin dodatkowy: historia muzyki (egz. ustny)  - 25 sierpnia, egzamin praktyczny- 28 sierpnia 2020.

 

Egzaminy maturalne i egzaminy ósoklaisty (dla klas II KNOSM II) odbędą się zgodnie z harmonogramem Dyrektora CKE.
 Harmonogram matur i egzaminów VIII kl. - kliknij tutaj 

 

 

Naszą modlitwą, w tym uczestnictwem w nabożeństwach majowych, najlepiej w kościołąch, które są już dużo bardziej dostepne,  służmy naszym bliźnim i bliskim, wypraszając dla świata uwolnienie od zarazy i ducha miłości, koniecznego, by sie wspierać wzajemnie, niwelując gospodarcze i inne skutki epidemii, a jeśli nie mamy możliwości uczestnictwa w "majówkach" w kościele, to zapraszamy do korzystania z transmisji radiowych, inetrenetowych lub prywatnej modlitwy LItanią Loretańską , choćby z pomocą Zespołu Mocni w Duchu. Poniżej link do litani, która pomoga się nam modlić nie tylko piekną, niekonwencjonalną muzyką, ale też widokiem arcydzieł sztuki związanych poszczególnymi wezwaniami.

 

 

 

 

LInki do trasmisji internetowych, rekolekcji, wskazówek duspasterskich  oraz innych materiałów znajduja się w zakładce Ku szczytom.

 

 

INFORMACJE O NABORACH NA ROK SZKOLNY 2020/21 UMIESZCZONE SĄ NA PODSTRONACH POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ

 

 

Wciąz możemy szukać inspiracji i nadziei w Bożym Słowie, w doświadczeniu Kościoła i świętych, zdobywanym wielokrotnie podczas epidemii w minionych wiekach, czy wreszcie w przykładzie życia naszego Patrona, bł. P.J. Frassati.

Uczy On nas, że nawet będąc uczniami nie jesteśmy bezradni i możemy naprawdę dużo dla świata, dla bliskich i dla siebie zrobić, a czas przeżyć twórczo i owocnie? Jak?

 • Po pierwsze – miejmy też czas dla Jezusa, On jest najważniejszy. Żyjmy z Nim w zażyłości i przyjaźni, jeszcze większej niż dotąd, bo on chce być z nami, dzielić z nami nasze strapienia. On nawet z tej sytuacji, nawet po ludzku beznadziejnej może wyprowadzić dobro, i przemienić nasze życie, tak by niezależnie od trudu czy cierpień miało wyjątkowy smak miłości i nieprzemijalną wartość.Przyjmijmy ten czas jako szansę na naszego nawrócenia, a więc zmianę myślenia i wypięknienie naszego życia i rodzinnego życia. Jezus pośród tej zarazy przypomina nam, co w życiu jest najważniejsze.
 • W tym wielkopostnym okresie wszystkie niedogodności i trudności, płynące z tej sytuacji złączmy z cierpieniem Jezusa i ofiarujmy Mu je, by nie pozostały bezowocne i przyniosły światu pokój i wolność od choroby.
 • Jakże ważna jest dla świata i dla konkretnych osób nasza codzienna, wierna modlitwa. Może mieć ona różne formy – od lektury Pisma Św przez inne formy, takie jK: różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, nabożeństwa majowe,  nieformalne rozmowy z Bogiem czy nawet krótkie wezwania w stylu Jezu ufam Tobie. W liście św. Jakub pisze: „wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”, ale ważne, że ma to być modlitwa sprawiedliwego, a więc człowieka uwolnionego od grzechu, a przynajmniejtakiego, który chce uwolninia z grzechów i pragnie sie wyspoiwac, kiedy to będzie możliwe
 • Zgodnie z zasadami bezpiecześńtwa skorzystajmy ze spowiedzi świetej wg zasad ustalonychprzez Ks. Biskupa, i mijscowych proboszczów.  Jak pokazał to przykład wspólnot wychowawczych św. Jana Bosco w XIX w., nasze życie w stanie łaski uświęcającej jest ogromnie ważne w takim czasie. Tym bardziej, że nasze trwanie w grzechu śmiertelnym może być w swoich dalekosiężnych skutkach gorsze od koronawirusa, bo wpływa na naszą wieczność. 
 • Starajmy się uzestbniczyć zgodnei z obowiązującymi zarzadzeniami we Msxy św niedzielnej, a jeśłi nie mieślmy sie w limicie, a niema wysatarczajco iejsc wokó kościoła lub lesłi z innych powodów nie jest możliwe fizyczne uczestnictwo we Mszy św. w kościele, uczestniczmy w transmisji internetowej czy telewizyjnej, postarajmy się w taiej sytuacji wybrać na Mszę św di do Komuii św. w dzień powszedni, kiedy jest mniej ludzi; A przede wszystkim nie zgaśmy w sobie tęsknoty za Mszą św. i Komunią świętą.
 • Idąc za przykładem naszego Patrona, pomóżmy Włochom poprzez naszą modlitwę, choćby Koronkę do Miłosierdzia Bożego. We Włoszech wiele osób umiera w samotności, bez możliwości skorzystania w tej naważniejszej chwili życia ze spowiedzi, Komunii św, czy sakramentu namaszczenia chorych. Nasza modlitwa może być dla nich wielkim wsparciem w tej chwili duchowej walki i pomocą w akcie doskonałego żalu, a zmarłym może otworzyć bramy Nieba. Po drugiej stronie życia będą nam za to przed Bogiem wdzięczni. Przy okazji pamiętajmy o naszych włoskich Przyjaciołach i nauczycielach z czerwcowych „Erasmusów” w Rzymie i Florencji.
 • Warto wiedzieć, że Stolica Apostolska udziela odpustu zupełnego tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.  By go otrzymać należy ponadto odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu (jeśłi nie jest możliwe to na żywo) a przynajmniej odmówić wyznanie wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do najśw Maryi Panny. . „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe”
 • W razie potrzeby, w uzgodnieniu z Rodzicami, spieszmy w sposób roztropny, tzn. nie narażający nas i innych, z potrzebną pomocą, tzn. może zakupami dla osób starszych, bliskich czy dalszych, które nie powinny wychodzić z domu czy zajmijmy się ochotnie młodszym rodzeństwem, łącząc czas naszej nauki z koniecznymi dla działania w domu zajęciami czy zdobądźmy się na dobre słowo dla samotnych przez telefon.
 • Jeśli do Waszych rodzin wrócili Bliscy z zagranicy i są z Wami, zadbajcie o to, by samemu też się nie kontaktować z innymi, by przypadkiem nie przenieść zakażenia innym.
 • Przestrzegajcie zasad higieny i zasad dotyczących kontaktu wspólnego mimo, dotkliwości różnych ograniczeń,
 • Na Jasną Górę z maturzystami będziemy pielgrzymować duchowoSzczegóły za tydzień.
 • Wraz z Nauczycielami i Pracownikami ogarniamy Was serdeczną modlitwą i jesteśmy sercem z Wami (nie tylko przez internet :))

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkół Katolickich im bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu, do którego należą aktualnie 2 szkoły:

 • Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych
 • Katolicka Niepubliczna Ogółnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
 • Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące zostało od 1 września 2019 wydzielone z Zespołu, ale informacje z nim związane nadal znajdują się na stronie w zakładce SKLO  

W aktualnej zakładce można znależć informacje ogólne, wspólne dla wszystkich szkół, jak, np. informacja o Patronie, systemie wychowawczym, administracji szkół, działaniach wspólnych dla szkół w Zespole czy informacje o o ważnych wydarzeniach.

 

Informujemy, że Zespół Szkół Katolickich został utworzony dla celów organizacyjno-ekonomicznych na podstawie art. 191 Ustawy Prawo Oświatowe z 16 grudnia 2016 r.
i sam w sobie nie jest szkołą, jak zespoły utworzone na podstawie art. 58.

 

 Informacje o poszczególnych szkołach można znaleźć, klikając zakładkę danej szkoły w nagłówku niniejszej  strony

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PT PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW SZKOŁY

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani (Pana) danych osobowych oraz/lub danych osobowych dziecka oraz danych osobowych w postaci zapisów monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati, w tym szkoła do której dziecko uczęszcza
  z siedzibą w Nowy Sączu Plac Kolegiacki 2, tel. 449 06 90-91, e-mail: frassati.zsk@gmail.com,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochorny Danych :  e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.
 3. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
 4. Pani (Pana) dane osobowe oraz/lub dane dziecka przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły, w tym pracy w szkole lub naboru do szkoły – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – jak również na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a. i Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), w szczególności w przypadku przetwarzania wizerunku (z wyjątkiem zapisu monitoringu wizyjnego);
 5. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców , a także kandydatów do szkoły przetwarzane sa w celu realizacji zadań szkoły wy sprawowania opieki, wychowania edukacji w ramach polskiego prawa i wspólnotowego prawa EU,
 6. Celem zaś przetwarzania danych osób zatrudnionych czy aplikujących o prace oraz praktykantów i stażystów a także wolontariuszy jest realizacja przepisów prawa związanych z wykonywaniem przez nich swej pracy, stażu lub wolontariatu.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców – opiekunów prawnych stanowią ustaw Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r oraz ustawą prawo oświatowe wraz aktami wykonawczymi, w tym dotyczącymi prowadzenia dokumentacji procesu nauczania, opieki psychologiczno-pedagogicznej, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy Kodeksu Rodzinnego. Szczegółową informacje o podstawach prawnych uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 8. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły, praktykantów, stażystów i wolontariuszy stanowią ponadto przepisy Karty Nauczyciela dotyczące osób zatrudnionych w szkołach niepublicznych, Kodeksu Pracy, przepisy podatkowe i związane z ochroną zdrowia ubezpieczeniem społecznym. Szczegółową informacje uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 9. odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych oraz danych dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego oraz na mocy ustawy – System Informacji Oświatowej., Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organom dotującym.
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane dziecka powierzone sa do przechowywania w ramach systemów elektronicznych dostawcy usług dziennika elektronicznego Fryderyk – Netro42 Sp. Z.o.o z siedziba przy ul. Króla Kazimierza 18 w Rzeszowie, oraz firmie realizującej hosting strony internetowej szkoły – firmie Agnat Sp. Z o. o., ul. Gdańska 119 w Bydgoszczy.
 11. Pani (Pana) dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a w przypadku udzielenia zgody, do momenty jej cofnięcia.
 12. posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
 13. w zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez szkołę; w przypadku, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, podanie ich jest dobrowolne, jednak nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji działań przez szkołę,nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. Bł. P.J. Frassati
  w Nowym Sączu Pl. Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-28-12-762, tel. 18 449-06-90,
  e-mail:frassati.zsk@gmail.com, zwany dalej Administratorem,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,
 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
 1. obowiązek prawny wynikający z art. 221 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w zakresie przetwarzania danych na potrzeby zastępstw lub przyszłych rekrutacji,
 3. prawnie uzasadniony interes polegający na uprawnieniu do sprawdzenia umiejętności kandydata do pracy, w zakresie danych uzyskany podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, firmy prawnicze, audytorskie, doradcze, w tym zakresie IOD oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, sądy i inne organy administracji publicznej,
 3. organ prowadząc szkołę.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, której dotyczy aplikacja (i/lub na podstawie przepisów prawa w celach archiwalnych) a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przez okres 2 lat lub do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.

 

 

 

 

 

 


Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bolesław Barbacki – portrecista natury” 0.62 MB Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bolesław Barbacki – portrecista natury”