Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

10 stycznia 2013 (czwartek) 15:30 18:00

Harmonogram rady

 

1. Godz. 15:30 Rozpoczęcie rady pedagogicznej KNOSM II, zakończonej głosowaniem

godz. 16:15 Rozpoczecie rady pedagogicznej Gimnazjum

 

godz. 16:50 rozpczecie ardy pedagogicznej KLP i SKLO

 

Program rad

 

 

przedstawienie wyników klasyfikacji oraz podjęcie stsoswnych uchwał

 

Informacja o diagnozie egzamionu ghimnazjalnego