Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

NR konta RADY RODZICÓW

01 września 2016 (czwartek)

nr konta RADY RODZICÓW

 

34 8805 0009 0047 2555 3000 0010

 

Łącki Bank Spółdzielczy

 

kwota do wpłaty 50 zł

 

zaktualizowano dn. 01.09.2016r.