Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

21 listopada odbędzie się egzamin dla uczniów KNOSM II

17 listopada 2016 (czwartek)

W poniedziałek dn. 21 listopada odbędzie się egzamin dla uczniów KNOSM II ,

uczniowie przychodzą w eleganckich strojach i w tym dniu są zwolnieni z zajęć lekcyjnych.