Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

WYWIADÓWKA 21 kwietnia 2017

20 kwietnia 2017 (czwartek)

Szanowni Rodzice wszystkich szkół Zespołu Szkół Katolickich,

Serdecznie zaparszamy na śródokresowe spotkanie rodziców (tzn. wywiadówkę),

która rozpocznie się w piątek 21 kwietnia o godz. 16.30 w Sali Przemienienia Pańskiego. 

 

Na początku spotkanie z panem Mirosławem Strumińskim i współpracownikami

- trenerem profilktyki zintegrowanej oraz świadectwo młodego człowieka dotyczące roli rodziny w jego drodze życiowej.

Ze względu na wagę spotkania liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie.

Przypominamy przy tym, że udział w spotkaniach dla rodziców ma charater obligatoryjny. 

Rodziców dzieci szkół artystycznych zachęcamy do konsultacji z nauczycielami przedmiotów artystycznych.