Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie Rady Rodziców

13 czerwca 2017 (wtorek)

Zebranie RADY RODZICÓW 

WTOREK 22 maja  o 1700

 

serdecznie zapraszam

Przewodnicząca Rady

Danuta Dobrzańska