Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

Obóz integracyjny 28-30 sierpnia

01 sierpnia 2017 (wtorek)

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekazujemy informacje o obozie integracyjnym,
w którym obowiązkowo uczniowie klas pierwszych rozpoczynają  rok szkolny.

 

Obóz odbędzie się w dniach 28 – 30 sierpnia br. w Rytrze – Zajazd PTTK „Pod Roztoką”, Rytro 186, Tel. 18 44 69 151.

 

Obóz rozpoczyna się w dniu 28 sierpnia br. o godz. 9.00 - zbiórka pod ośrodkiem w Rytrze.

Zakończenie obozu w dniu 30 sierpnia br. o godz. 16.00. Dojazd i powrót na obóz we własnym zakresie.

W przypadku braku możliwości dojazdu do ośrodka prosimy o kontakt do dnia 24 sierpnia br. do godz. 13.00.

 

Należy zabrać ze sobą śpiwór, karimatę, pismo św., strój do zajęć teatralno – ruchowych
i drobnej pracy /sportowy/, odzież przeciwdeszczową, notatnik i przybory do pisania oraz dobry humor.

Zachęcamy by przed wyjazdem skorzystać z sakramentu pojednania.

 

Koszt obozu wynosi 150,00 zł za 1 uczestnika.

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy szkoły: mBank nr 89 1140 2017 0000 4202 1299 5399 do dnia 24 sierpnia br..

Czesne począwszy od miesiąca września br. należy wpłacać do dnia 10 – go każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły:

mBank nr 89 1140 2017 0000 4202 1299 5399.

 

Przypominamy jednocześnie o obowiązku regularnego płacenia czesnego zgodnie ze Statutem Szkoły,
a w sytuacji zalegania o obowiązku wyjaśnienia przyczyn i uregulowania sprawy zgodnie z ustaleniami
z dyrekcją szkoły lub Zarządem Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego.