Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

ZASTĘPSTWA 21-26 września

13 września 2017 (środa)

 

ZASTĘPSTWA                
                
Imię i nazwisko nauczyciela    Godz. lekcyjna    Klasa    Zastępstwo    Uwagi
Nauczyciele mający zastępstwa, przejmują także dyzury za nieobecnego nauczyciela                
                
czwartek    21 wrzesień 2017            
                
p. A. Sarata    

 

6    2 KG M P    p. A. Sarnik    
7    2 KG M P    p. P. Kochanek    
                
piątek    22 wrzesień 2017            
                
 6        p. W. Bobrowska    
 7        p. P. Kochanek    
                
wtorek    26 wrzesień 2017            
                
 5    2 KG M P    p. M. Zajac