Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

Konkurs plastyczny dla dzieci klas IV-VII szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej TEMAT: Śladami błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego


REGULAMIN KONKURSU 0.01 MB REGULAMIN KONKURSU