Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

Konkurs plastyczny dla dzieci klas IV-VII szkół podstawowych oraz młodzieży gimnazjalnej TEMAT: Śladami błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego

CZAS I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC:

 

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do KLP w Nowym Sączu upływa  8 czerwca 2018.

(termin został przedłużony) - Decyduje data stempla pocztowego.


ZGODA RODZICÓW + Formularz zgłoszeniowy 0.32 MB ZGODA RODZICÓW + Formularz zgłoszeniowy
 

REGULAMIN KONKURSU 0.01 MB REGULAMIN KONKURSU