Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 

27 sierpnia:

 

Matematyka  o godz. 9.00

 

Język polski o godz. 9.00

 

Jezyk angielski o godz. 11.00