Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie Rad Pedagogicznych

Zarządzenie nr 4/2018/19
Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati
z dnia 7 listopada 2018


Dotyczy: nauczycieli wszystkich szkół Zespołu


Na podstawie odpowiednich zapisów statutów KLO, SKLO, KNOSM II, KNOSSP oraz regulaminów Rad Pedagogicznych zwołuję Rady Pedagogiczne wszystkich szkól Zespołu na zebranie wspólne we środę 14 listopada 2018, o godz. 16:30 do sali nr 16.

Program:

  1. Ustalenie dostosowań dla uczniów poszczególnych szkól zdających egzaminy - uchwały.
  2. Omówienie spraw związanych z jakością kształcenia w szkołach artystycznych i zmian w tym zakresie oraz wynikających z tego zadań dla przedmiotów ogólnych.
  3. Zaopiniowanie programów nauczania – uchwały.
  4. Przygotowanie ewaluacji wewnętrznej
  5. Kwestie prawne , ważne dla poszczególnych szkół i organizacyjne.
  6. Zaproszenia i komunikaty

Z ywrazami szcunku ks.Dyrektor


Zarządzenie zwołujące Rady 0.23 MB Zarządzenie zwołujące Rady