Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Śródokresowe Zebranie Rodziców

Szanowni Rodzice,

 

serdecznie zapraszamy Was na śródokresowe zebranie Rodziców uczniów wszystkich szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół Katolickich, na najbliższy piątek 23 listopada 2018.

Zebranie rozpocznie się wyjątkowo o godz. 16:30, dedykowanym Rodzicom z okazji św. Cecylii, koncertem uczniów naszej Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st w sali reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego, ul Rynek 1, I pietro. Po zakończeniu koncertu ok. godz, 17:45 dalszy zebrania w klasach z Wychowawcami. Prosimy, by Rodzice uczniów szkól artystycznych zainteresowali się z równą uwagą co w przypadku przedmiotów ogólnych, rozwojem dzieci w zakresie przedmiotów artystycznych. 

Bardzo zależy nam na Waszej licznej obecności zarówno na koncercie, jak i na spotkaniach. Wasza życzliwa obecność, jest jednym z najbardziej motywujących do pracy czynników.

Uwaga: Rodzice klasy I Katolickiego Liceum Plastycznego spotkają się z Wychowawcą - ks. Sewerynem - we wtorek 27 listopada o godz. 18:00.