Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

RADA PEDAGOGICZNA

Rada Pedagogiczna

 

Zapraszamy wszystkich nauczycieli na Radę Pedagogiczną w dniu 18 września br. (środa), która odbędzie się o godz. 15.30.