Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Próba przyjęcia do grona Społeczności Szkolnej

W dniu 11 października 2019 (piątek) na 5 lekcji odbędzie się próba przed przyjeciem do naszej wspólnoty szkolnej uczniów klas pierwszych oraz wszystkich nowo przybyłych w tym roku szkolnym.