Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

I etap ogólnopolskiego przeglądu uczniów szkół plastycznych - konkurs szkolny klasy trzeciej.

08 stycznia 2013 (wtorek)   -   10 stycznia 2013

I etap Ogólnopolskiego przeglądu uczniów klas trzecich szkół plastycznych - Konkurs wewnętrzny w szkole>

 

Od wtorku do czwartku włacznie przez poszczególne dni uczniowie klas trzecich uczestnicza nie w lekcjach,l ecz w przeglądzie, który zorgaznwany jest podobnie, jak przegląd makrregionalny. W poszczególne dni odbędzie sie trwający kaego dnia 8 godzin konkurs malarski, rysunkowy i rzeźbiarski. Konkurs wyłoni reprezentantów szkoły na etap w makroregionie w Tarnowie.