Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Konkurs wiedzy o Nowym Sączu

R E G U L A M I N

KONKURSU HISTORYCZNEGO

 

 

 

I edycja: rok szkolny 2012/2013

 

Organizatorzy konkursu:

                            mgr Beata Leśniak, mgr Halina Król, mgr Anna Wrzeciono

 

 

 

Cele konkursu

1.     Zainteresowanie młodych ludzi historią miasta.

2.     Budzenie poczucia dumy z bycia Sądeczaninem i Polakiem.

3.     Rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów.

4.     Rozwijanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.

 

Organizacja:

1.     Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Katolickich.

2.     Konkurs polega na rozwiązaniu zadań historycznych, które będą pojawiać się co miesiąc aż do czerwca 2013 r.

3.     Punktowane będą prawidłowe odpowiedzi oraz czas ich udzielenia. Osoba, która prześle jako pierwsza poprawne rozwiązanie uzyska  punkty bonusowe.

4.     Wygrywa ten uczestnik konkursu, który zbierze największą ilość punktów.

5.     Rozstrzygnięcie konkursu 28 czerwca 2013.