Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

31 maja 2013 - dzień wolny w pracy szkoły

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 maja (piątek) 2013 sekretariat szkoły jest nieczynny i nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.