Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

Witamy na stronie głównej Zespołu Szkół Katolickich oraz Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

 

Myszojeleń#1 czyli nie bój się być sobą. Zobacz.

Wędrówki wiary - o. Michał Pac

 7-minutowe rekolekcje #na 2 głosy. Odcinek 1. Zobacz.

7-minutowe rekolekcje #na 2 głosy. Odcinek 2. Zobacz.

7-minutowe rekolekcje na #2głosy. Odcinek 3. Zobacz.

7-minutowe rekolekcje #na 2 głosy. Odcinek 4. Zobacz.

7-minutowe rekolekcje #na 2 głosy. Odcinek 5. Zobacz.

7-minutowe rekolekcje #na 2 głosy. Odcinek 6. Zobacz.

7-minutowe rekolekcje #na 2 głosy. Odcinek 7. Zobacz.

7 świętych słów na czasy ostatnie - rekolekcje on-line na żywo z Jasnej Góry godz. 6:00 11:00 18:30. Link poniżej.

 

W związku z faktem, że w nadchodzący pierwszy piątek oraz Wielki Tydzień wiekszość z nas nie będzie mogła fizycznie być na Mszy św, Gorzkich Żalach czy na drodze krzyżowej, podajemy linki do stron www, gdzie można, dzięki transmisji internetowej, duchowo uczestniczyć w nabożeństwach i uroczystościach na Jasnej Górze (transmisja permanentna) oraz w katedrze tarnowskiej lub bazylice św, Małgorzaty w Nowym Sączu (transmisja w godzinach nabozeństw). Zachęcam Was drodzy Rodzice i Uczniowie do przeżycia I piątku w duchu modlitwy przez Mszę,  duchową komunię św. z Jezusem  i drogę krzyżową.

Zachęcamy też, jeśli jest to wykonalne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, do spowedzi św. po uzgodnieniu z własnym duszpasterzem, a jeśli nie jest to możliwe - do żalu doskanałego połącznego z zamiarem wyspowiadania się najszybciej, jak to będzie możliwe. Na niedzielę palmową przygotujmy w naszych domach wspólnie palmy.

 

W dzisieszy I piątek pamietajmy o Mszy św. przez internet, żalu doskonałym, jeśl niemożliwa byłaby spowiedź, tzw komunii duchowej czyli pragniniu przyjęciu Jezusa w komunii sw oraz Drodze krzyżowej czy litani do Serca Pana Jezusa 

 

Pozostałe informacje szkolne znajdują się poniżej obrazków z linkami do nabożeństw. 

 

 Jasna Góra

 

 

Katedra

 

bazylika

 

 

Drodzy Rodzice, Drodzy Uczniowie

Jak już pewnie wiadomo, w naszych domach pozostaniemy do Świąt Wielkanocnych, i w tym czasie nadal obowiązuje zawieszenie zajęć w budynku szkolnym i zdalny system edukacji ze wszystkich przedmiotów, także artystycznych. Na razie nauczyciele na różne sposoby starają się pomóc w kształceniu, poprowadzić je, tak, by ten czas spędzony w domach nie był czasem straconym dla rozwoju osobowościowego, intelektualnego, artystycznego i duchowego. Jeżeli będzie trzeba, będziemy te metody doskonalić, najprawdopodobniej gdzieś pomiędzy 25 a 30 marca.

Informujemy jednocześnie, że nauka zdalna może mieć różne formy i kanały komunikacji - poczta mialowa, strony www, komunikatory, telefony czy wreszcie platformy elerningowe. Akcent położony jest na samokształeniu w oparciu o uzyskane materiały. Powoli wprowadzane są wideokoneferncje dla niektórych typów zajęć, jak np. godziny wychowawcze czy inne. Proszę cierpliwie czekać na szczegóły w tym zakresie i zdać się na informacje od poszczególnych nauczycieli. Ze zględu na ogromne koszty, przewyższajce możliwości fiansowe naszych szkół,  nie jest możliwe korzystanie z platform, które pozwalają na jednoczesne prowadzenie wszystkich zajęć na żywo dla wszystkich klas i przedmiotów; zresztą byłoby to niezgodne z ostatnim rozporzadzeniem, które zaleca zrównoważenie czasu pracy z komputerem i pracy bez komputera. 

Ustala sie następujące sposoby kontaktu Rodzicow i Uczniów z Nauczycielami: Standardowo - poprzez poczte e-mail, tam, gdzi nauczyciele udostepnili swoje telefony - kontakt telefoniczny w godzinach ustalonych przez nauczyciela lub sms-em. Przyjmuje się dla kontaktu e-mail i sms zasadę, że standardowy czas odpowiedzi na mail czy sms, to jest następny dzień po otrzymaniu maila. 

 

To przedłużenie czasu zdalnej edukacji w połączeniu z informacjami o skali choroby w Europie może budzić niepokój, zwłaszcza dla tegorocznych dyplomantów KLSP i KNOSM II oraz maturzystów i egzaminów ósmoklasisty. Na razie planowane terminy egzaminów maturalnych i egzaminów ósmoklasity pozostają bez zmian. Zmieni się termin egzamiów dyplomowych. W zwizku z powyższym klasyfikacja klas IV KLSP i VI KNOSM II odbędzie się w Ii połowie kwietnia.

Zobaczymy, co będzie dalej. Codziennie ćwiczmy się w naszych talentach, grając czy rysując czy w inny uzgodniony z nauczycielami sposób.

Nie odbędą się też w Starym Sączu nasze planowane na 26-27 marca rekolekcje, co nie znaczy że nie odbędą się one w ogóle, choćby za pośrednictwem multimediów. Poza tym sytuacja, w której się znaleźliśmy to jedne wielkie rekolekcje, a właściwie wstęp do rekolekcji, bo nagle musimy stanąć oko w oko z prawdą o własnej małości i niemocy, o ograniczeniach nauki i techniki, o kruchości życia, o tym, że człowiek nie może robić wszystkiego co chce bez poważnych konsekwencji dla siebie i innych. Ale na szczęście to nie jest jeszcze pełna prawda o człowieku i świecie, choć żeby do tej pełnej prawdy dotrzeć, musimy się teraz trochę natrudzić. Musimy przedrzeć się przez ciemności naszego umysłu i serca, przez ludzki lęk i niepokój, przez pytania dlaczego? Skąd? Po co? Czy wreszcie przez obojętności do prawdy o miłości Boga i Jego solidarności z człowiekiem. Ten czas może stać się mimo wszystko czasem naszego duchowego wzrostu, większego zaufania miłości Boga, który zawsze, zwłaszcza gdy jesteśmy poranieni, chce nas ratować, i ważne jest, żeby ten czas przedwielkanocny dobrze i twórczo przeżyć.

 

Gdzie szukać inspiracji i nadziei? W Bożym Słowie, w wielkopostnej liturgii, eksponującej potrzebę naszego nawrócenia, w doświadczeniu Kościoła i świętych, zdobywanym wielokrotnie podczas epidemii w minionych wiekach, czy wreszcie w przykładzie życia naszego Patrona, bł. P.J. Frassati.

Uczy On nas, że nawet będąc uczniami nie jesteśmy bezradni i możemy naprawdę dużo dla świata, dla bliskich i dla siebie zrobić, a czas przeżyć twórczo i owocnie? Jak?

 • Po pierwsze – miejmy też czas dla Jezusa, On jest najważniejszy. Żyjmy z Nim w zażyłości i przyjaźni, jeszcze większej niż dotąd, bo on chce być z nami, dzielić z nami nasze strapienia. On nawet z tej sytuacji, nawet po ludzku beznadziejnej może wyprowadzić dobro, i przemienić nasze życie, tak by niezależnie od trudu czy cierpień miało wyjątkowy smak miłości i nieprzemijalną wartość. Popatrzmy na ten Wielki Post w domu jako na szansę na naszego nawrócenia, a więc zmianę myślenia i wypięknienie naszego życia i rodzinnego życia. Jezus pośród tej zarazy przypomina nam, co w życiu jest najważniejsze.
 • W tym wielkopostnym okresie wszystkie niedogodności i trudności, płynące z tej sytuacji złączmy z cierpieniem Jezusa i ofiarujmy Mu je, by nie pozostały bezowocne i przyniosły światu pokój i wolność od choroby.
 • Jakże ważna jest dla świata i dla konkretnych osób nasza codzienna, wierna modlitwa. Może mieć ona różne formy – od lektury Pisma Św przez inne formy, takie ja droga krzyżowa, rozważana indywidualnie, różaniec, odmawiane solo czy rodzinnie Gorzkie Żale, koronka do Bożego Miłosierdzia, nieformalne rozmowy z Bogiem czy nawet krótkie wezwania w stylu Jezu ufam Tobie. W liście św. Jakub pisze: „wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”, ale ważne, że ma to być modlitwa sprawiedliwego, a więc człowieka uwolnionego od grzechu, a przynajmniejtakiego, który chce uwolninia z grzechów i pragnie sie wyspoiwac, kiedy to będzie możliwe
 • Jeśli to będzie możliwe bez narażania się, skorzystajmy ze spowiedzi świetej wg zasad ustalonychprzez Ks. Biskupa, i mijscowych proboszczów. Jeśli nie będiz etkiej możliwości, wzbudźmy akt żalu doskonałego z zamiarem wyspiwadania się najszybciej, jak to będzie możliwe, by czas epidemii i Wielkanoc przeżyć z Jezusem w sercu..  Jak pokazał to przykład wspólnot wychowawczych św. Jana Bosco w XIX w., nasze życie w stanie łaski uświęcającej jest ogromnie ważne w takim czasie. Tym bardziej, że nasze trwanie w grzechu śmiertelnym może być w swoich dalekosiężnych skutkach gorsze od koronawirusa, bo wpływa na naszą wieczność. 
 • Jeśli ze zględu na obowiązujace zarzadzenia nie jest możliwe fizyczne uczestnictwo we Mszy św. w kościele, uczestniczmy w transmisji internetowej czy telewizyjnej; A przede wszystkim nie zgaśmy w sobie tęsknoty za Mszą św. i Komunią świętą.
 • Skorzystajmy z rekolekcji internetowych czy nauk, choćby tych załączonych na naszej szkolnej stronie. Ewentualnie poszukajmy sami innych. W czytaniach na sobotę 21 marca znajdujemy takie słowa: „Chodźcie, powróćmy do Pana! (...) On też uleczy, (...) On ranę przewiąże. (…) przywróci nam życie (...) i żyć będziemy w Jego obecności. Poznajmy, dążmy do poznania Pana”. „Usuń cały ten grzech...” Rekolekcje są okazją, by do Boga wrócić i lepiej Go poznać. Bliskość z Bogiem owocuje zawsze piękną społeczną służbą i naszym rozwojem. „Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością (…) Stane się jakby rosą dla Izraela, tak że rozkwitnie, jak lilia. (…) Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie, jak woń Libanu”. (Oz. 14)
 • Idąc za przykładem naszego Patrona, pomóżmy Włochom poprzez naszą modlitwę, choćby Koronkę do Miłosierdzia Bożego. We Włoszech wiele osób umiera w samotności, bez możliwości skorzystania w tej naważniejszej chwili życia ze spowiedzi, Komunii św, czy sakramentu namaszczenia chorych. Nasza modlitwa może być dla nich wielkim wsparciem w tej chwili duchowej walki i pomocą w akcie doskonałego żalu, a zmarłym może otworzyć bramy Nieba. Po drugiej stronie życia będą nam za to przed Bogiem wdzięczni. Przy okazji pamiętajmy o naszych włoskich Przyjaciołach i nauczycielach z czerwcowych „Erasmusów” w Rzymie i Florencji.
 • Papież Franciszek zaprasza nas do wspólnej, światowej modlitwy „Ojcze nasz”, odmówionej z ufnością ukochanego dziecka, o 12 tej w południe 25 marca (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego) w intencji ustania pandemii oraz do duchowego i internetowego udziału w nabożeństwie przebłagalnym w tej intencji w Rzymie 28 marca o godz. 18.00. Z kolei siostrzenica Bł. P.J. Frassati - p. Wanda Gawrońska- zaprasza nas, byśmy w urodziny Piotra Jerzego 6 kwietnia 2020 różańcem w duchowej łączności z naszym Patronem w niebie wypraszali uwolnienie świata od pandemii. („Na pandemię wirusa odpowiedzmy pandemią modlitwy” – pp. Franciszek)
 • Warto wiedzieć, że Stolica Apostolska udziela odpustu zupełnego tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.  By go otrzymać należy ponadto odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy poprzez środki masowego przekazu (jeśłi nie jest możliwe to na żywo) a przynajmniej odmówić wyznanie wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do najśw Maryi Panny. . „Powinno być to połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe”
 • W razie potrzeby, w uzgodnieniu z Rodzicami, spieszmy w sposób roztropny, tzn. nie narażający nas i innych, z potrzebną pomocą, tzn. może zakupami dla osób starszych, bliskich czy dalszych, które nie powinny wychodzić z domu czy zajmijmy się ochotnie młodszym rodzeństwem, łącząc czas naszej nauki z koniecznymi dla działania w domu zajęciami czy zdobądźmy się na dobre słowo dla samotnych przez telefon.
 • Jeśli do Waszych rodzin wrócili Bliscy z zagranicy i są z Wami, zadbajcie o to, by samemu też się nie kontaktować z innymi, by przypadkiem nie przenieść zakażenia innym.
 • Przestrzegajcie zasad higieny i zasad dotyczących kontaktu wspólnego mimo, dotkliwości różnych ograniczeń,
 • Na Jasną Górę z maturzystami będziemy pielgrzymować duchowoSzczegóły za tydzień.
 • Wraz z Nauczycielami i Pracownikami ogarniamy Was serdeczną modlitwą i jesteśmy sercem z Wami (nie tylko przez internet :))

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie witamy na stronie Zespołu Szkół Katolickich im bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu, do którego należą aktualnie 2 szkoły:

 • Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych
 • Katolicka Niepubliczna Ogółnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
 • Społeczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące zostało od 1 września 2019 wydzielone z Zespołu, ale informacje z nim związane nadal znajdują się na stronie w zakładce SKLO  

W aktualnej zakładce można znależć informacje ogólne, wspólne dla wszystkich szkół, jak, np. informacja o Patronie, systemie wychowawczym, administracji szkół, działaniach wspólnych dla szkół w Zespole czy informacje o o ważnych wydarzeniach.

 

Informujemy, że Zespół Szkół Katolickich został utworzony dla celów organizacyjno-ekonomicznych na podstawie art. 191 Ustawy Prawo Oświatowe z 16 grudnia 2016 r.
i sam w sobie nie jest szkołą, jak zespoły utworzone na podstawie art. 58.

 

 Informacje o poszczególnych szkołach można znaleźć, klikając zakładkę danej szkoły w nagłówku niniejszej  strony

 

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PT PRACOWNIKÓW I KLIENTÓW SZKOŁY

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani (Pana) danych osobowych oraz/lub danych osobowych dziecka oraz danych osobowych w postaci zapisów monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati, w tym szkoła do której dziecko uczęszcza
  z siedzibą w Nowy Sączu Plac Kolegiacki 2, tel. 449 06 90-91, e-mail: frassati.zsk@gmail.com,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych, kontakt z Inspektorem Ochorny Danych :  e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.
 3. organem zajmującym się nadzorem nad sprawami dotyczącymi ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdzie ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi,
 4. Pani (Pana) dane osobowe oraz/lub dane dziecka przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań szkoły, w tym pracy w szkole lub naboru do szkoły – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. g) RODO – jak również na podstawie udzielonej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a. i Art. 9 ust. 2 lit. a. RODO), w szczególności w przypadku przetwarzania wizerunku (z wyjątkiem zapisu monitoringu wizyjnego);
 5. Dane osobowe uczniów oraz ich rodziców , a także kandydatów do szkoły przetwarzane sa w celu realizacji zadań szkoły wy sprawowania opieki, wychowania edukacji w ramach polskiego prawa i wspólnotowego prawa EU,
 6. Celem zaś przetwarzania danych osób zatrudnionych czy aplikujących o prace oraz praktykantów i stażystów a także wolontariuszy jest realizacja przepisów prawa związanych z wykonywaniem przez nich swej pracy, stażu lub wolontariatu.
 7. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców – opiekunów prawnych stanowią ustaw Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r oraz ustawą prawo oświatowe wraz aktami wykonawczymi, w tym dotyczącymi prowadzenia dokumentacji procesu nauczania, opieki psychologiczno-pedagogicznej, turystyki i krajoznawstwa, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy Kodeksu Rodzinnego. Szczegółową informacje o podstawach prawnych uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 8. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych pracowników szkoły, praktykantów, stażystów i wolontariuszy stanowią ponadto przepisy Karty Nauczyciela dotyczące osób zatrudnionych w szkołach niepublicznych, Kodeksu Pracy, przepisy podatkowe i związane z ochroną zdrowia ubezpieczeniem społecznym. Szczegółową informacje uzyskać można w sekretariacie Zespołu.
 9. odbiorcami Pani (Pana) danych osobowych oraz danych dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności organizatorzy usług czasu wolnego oraz na mocy ustawy – System Informacji Oświatowej., Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, organom dotującym.
 10. Pani/Pana dane osobowe oraz/lub dane dziecka powierzone sa do przechowywania w ramach systemów elektronicznych dostawcy usług dziennika elektronicznego Fryderyk – Netro42 Sp. Z.o.o z siedziba przy ul. Króla Kazimierza 18 w Rzeszowie, oraz firmie realizującej hosting strony internetowej szkoły – firmie Agnat Sp. Z o. o., ul. Gdańska 119 w Bydgoszczy.
 11. Pani (Pana) dane osobowe oraz dane dziecka przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa a w przypadku udzielenia zgody, do momenty jej cofnięcia.
 12. posiada Pani (Pan) prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – wyłącznie na zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów prawa),
 13. w zakresie, w jakim podanie przez Panią (Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym, jest ono niezbędne w celu realizacji zadań przez szkołę; w przypadku, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, podanie ich jest dobrowolne, jednak nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji działań przez szkołę,nie podlega Pani (Pan) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 


 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rekrutacji

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Katolickich im. Bł. P.J. Frassati
  w Nowym Sączu Pl. Kolegiacki 2 33-300 Nowy Sącz, NIP: 734-28-12-762, tel. 18 449-06-90,
  e-mail:frassati.zsk@gmail.com, zwany dalej Administratorem,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji,
 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
 1. obowiązek prawny wynikający z art. 221 1 kodeksu pracy, w zakresie danych wskazanych w tym przepisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zgoda, w zakresie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 1 kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w zakresie przetwarzania danych na potrzeby zastępstw lub przyszłych rekrutacji,
 3. prawnie uzasadniony interes polegający na uprawnieniu do sprawdzenia umiejętności kandydata do pracy, w zakresie danych uzyskany podczas rozmowy kwalifikacyjnej ( 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, firmy prawnicze, audytorskie, doradcze, w tym zakresie IOD oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję,
 2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, sądy i inne organy administracji publicznej,
 3. organ prowadząc szkołę.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, której dotyczy aplikacja (i/lub na podstawie przepisów prawa w celach archiwalnych) a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przez okres 2 lat lub do momentu cofnięcia tej zgody,
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w RODO,
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail marek@omegaaudyt.pl i poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty ze szkołą.

 

 

 

 

 

 


Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bolesław Barbacki – portrecista natury” 0.62 MB Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bolesław Barbacki – portrecista natury”