Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:
> ZSK

WYJAZD do Grecji - Informacja

 

INFORMACJA DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH DO GRECJI

 Po odbiór kieszonkowego należy zgłosić się w dniach 13-14 lipca (czwartek/piątek) w godzinach 9-13 do sekretariatu szkoły.

Zbiórka o godzinie 14 w budynku ZSK, a wyjazd między godziną 15.00 a 16.00 po wstepnych czynnosciach organizacyjnych.

 

 


Z serca dziękujemy Wszystkim, którzy w roku 2016 i latach wcześniejszych przekazali 1 % swego podatku na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe - cel szczegółowy Zespół Szkół Katolickich. Bóg zapłać. Naszą wdzięczność wyrażamy modlitwą, w tym ofiarami Mszy św. w intencji darczyńców.

 

Jednocześnie będziemy bardzo cieszyć się z Państwa dalszej przychylności dla szkół i uczniów Zespołu Szkół Katolickich i przekazanie 1% podatku dochodowego na Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe - cel szczegółowy - Zespół Szkół Katolickich. Można to uczynić korzystając z poniższego linku, który automatycznie uzupełni wymagane dane odnośnie 1%. 

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe jest podmiotem prowadzącym Zespół Szkół Katolickich im bł. P.J. Frassati.

 

Organizacja Pożytku Publicznego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia

wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego   KRS 0000045896

Plac Kolegiacki 2 33-3000 Nowy Sącz   Tel./fax: 18 449 06 90/91   e-mail: kso@plusnet.pl


 


Protokół z obrad jury 0.13 MB Protokół z obrad jury
 

Konkurs plastyczny dla uczniów Gimnazjów Katolickich - Ślady Objawień Fatimskich 0.06 MB Konkurs plastyczny dla uczniów Gimnazjów Katolickich - Ślady Objawień Fatimskich
 

Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej - Święty Brat Albert 0.06 MB Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej - Święty Brat Albert
 

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - Święty Brat Albert. 0.06 MB Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych - Święty Brat Albert.