Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Harmonogram egzaminu maturalnego


Harmonogram egzaminu maturalnego - 2017 rok 0.46 MB Harmonogram egzaminu maturalnego - 2017 rok

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM


 


dla absolwentów wszystkich typów szkół


 


Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 26 maja język polski (prezentacja – formuła do 2014),


języki mniejszości narodowych (prezentacja),


języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski


 


Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących


od 8 do 20 maja zespołów egzaminacyjnych. (oprócz 14 maja) język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź).