Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Specjalność: Aranżacja przestrzeni, specjalizacja: aranżacja wnętrz

Dotychczasowa specjalizacja Dekorowanie wnętrz, realizowana w ramach specjalności Formy użytkowe, otrzymała - na mocy rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - nową nazwę i została włączona do nwej specjalności: Aranżacja przestrzeni, jako jedna z dwóch specjalziacji. Uczeń, przygotowujący się do dyplomu i uzyskania tytułu zawodowego plasytka w zakresie aranżacji wnętrz, powinien w trakcie ksztłacennia zdobyć następujce umiejetności i wiedzę: