Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

CZESNE

Zespół Szkół Katolickich im bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu jest szkołą prywatnę, posiadającą własny roczny plan finansowy.  Finanse szkoły pochodzą zasadniczo w trzech źródeł, a mianowicie:

  1. Wpłat czesnego za naukę w szkole, przez rodziców ucznia.
  2. Subwencji oświatowe przekazywanej przez Urząd Miasta Nowego Sącza, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
  3. Darowizn na cele edukacyjne.


Czesne wynosi:

  •  w Katolickim Gimnazjum: 260,00 zł 
  • w Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st.: 310,00 zł 
  • w Społecznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym: 310,00 zł 
  • w Katolickim Liceum Plastycznym: 310,00 zł 


Numer konta bankowego: 


Zespół Szkół Katolickich w Nowym Sączu

89 1140 2017 0000 4202 1299 5399