Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

Zasady przyjęć do szkoły

Drodzy Rodzice i Kandydaci,

uprzejmie informujemy, że w związku zreformą oświaty Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych nie będzie prowadziła naboru do klas I na rok 2017/18, gdyż rok szklny 206/17 był ostatnim rokiem rekkrutacji klas pierwszych.

 

Istnieje jednak możliwość przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2016/17 do klasy II ucznia, który:

  • ukończył klasę I w innej ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych lub
  •   ukończył klasę I gimnazjum lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej i na egzaminie kwalifikacyjnym z zakresu malarstwa, rysunku i podstaw projektowania wykaże się umiejetnościami, wymaganymi na koniec klasy I KNOSSP. Szczegółowy zakres tych umiejetności można uzyskać na  konsultacjach w szkole po uprzednim umówieniu się w sekretariacie - tel. 18 449 06 90 e-mail sekretariat@frassati.edu.pl.