Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

Specjalności artystyczne, w jakich kształcimy

Szkoła kształci w zawodzie plastyk w następujących specjalnościach i specjalizacjach:

 • Specjalność: techniki malarskie; specjalizacja techniki malarskie i pozłotnicze
 • Specjalność: formy rzeźbiarskie; specjalizacja: techniki rzeźbiarskie
 • Specjalność: techniki graficzne; specjalizacja: projektowanie graficzne
 • Specjalność techniki graficzne: specjalizacja: techniki druku artystycznego
 • Specjalność: formy użytkowe - wzornictwo; specjalizacja: tkanina artystyczna
 • Specjalność: fotografia i film: specjalizacja: fotografia artystyczna

Oprócz przedmiotów specjalizacyjnych kształcenia artystyczne obemuje również następujące przedmioty ogólnoplastyczne:

 • historia sztuki
 • podstawy projektowania
 • rysunek i malarstwo
 • rzeźba
 • podstawy fotografii i filmu
 • projektowanie multimedialne

oraz przedmioty specyficzne dla szkoły - uzupełniające:

 • ikonopisarstwo
 • wnętrza sakralne
 • liturgikę

 Kształcenie artystyczne jest zharmoinizowane z kształceniem ogółnym w zakresie gimnazjum i liceum.