Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

 

 

;

 

ulotkaKSOZ serca dziękujemy Wszystkim 49 Darczyńcom, którzy
w r. 2018 przekazali 1 % swego podatku w łącznej wysokości 5206,1 zł na prowadzone przez nas dzieła. Bóg zapłać!

  

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe

 

Organizacja Pożytku Publicznego

zarejestrowna w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia
wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

KRS 0000045896

 

Plac Kolegiacki 2 33-3000 Nowy Sącz

Tel./fax: 18 449 06 90/91

e-mail: biuro@kso.org.pl

NIP 734-26-95-983 REGON 490400004

 

 

 

 

xxxxx