Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty u włoskich mistrzów

 

 

Uprzejmie informujemy,  że w roku 2019 planowane jest trzy mobilności dla nauczycieli i uczniów Katolickiego LIceum Plastycznego  w Nowym Sączu w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizwanego na zasadach Erasmusplus o bszarze kształcenia zawodowego:

  1. Mobilność 5 nauczycieli przedmiotów artystycznych w celu job shadowing do Sacred Art School we Florencji w dniach 12-15 lutego 2019;
  2. Mobilność 10 uczniów KLP na staż z zakresu Intaglio Fiorentino do Sacred Art School we Florencji w dniach 3-15 czerwca 2019;
  3. Mobilność 10 uczniów KLP na staż z zakresu intarsji w maramurze do Universita dei mramorari w Rzymie w dniach 3-15 czerwca 2019;

Poniżej w załączniku zamieszczamy regulamin rekrutacji nauczycieli. Prosimy, by wszyscy nauczyciele zapoznali się z nim.

Jednocześnie prosimy nauczycieli i uczniów o zapozanie się ze stronami internetowymi instytucji przyjmujacych nas na staze czy specyfiki zasjęć, poprzez kliknięcie na poniże linki.

 

 

Sacred Art School

Universita dei marmorari

Zajęcia z zakresi intarsji w marmurze w Rzymie będą realizowane przez Ricardo Civitella

 

 


Rekrutacja nauczycieli 0.03 MB Rekrutacja nauczycieli