Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty u włoskich mistrzów

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe jest wnioskodawcą i realizatorem projektu Warsztaty u włoskich mistrzów, realizowanego zasadach programu Erasmus+, Akcja 1 - Kształcenie i szkolenia zawodowe, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt opiewa na kwotę 42 647 Euro czyli 183 902,39 PLN

Adresowany jest on do uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu oraz nauczycieli przedmiotów artystycznych w tejże szkole.

W ramach projektu na dwutygodniowe (10 dni roboczych) staże artystyczne we Włoszech wyjadą w czerwcu 2019 dwie 10-osoowe grupy uczniów:

Jedna grupa zdobędzie umiejętność ręcznego wykonania intarsji marmurowej w Universita dei Marmorari w Rzymie

Druga grupa nauczy się sztuki „intaglio fiorentino” w metalu w Sacred Art School Onlus we Florencji.

Poprzez udział w mobilności uczniowie nie tylko uzupełnią swe umiejętności w zakresie dzialań artystycznych, trudnych do realizacji w Polsce, co kiedyś pozwoli im zarówno na pracę we włoskich pracowniach artystycznych, ale też zainspiruje uczniów do wykorzystania tych działań w kreacji artystycznej w rodzinnym kraju. Uczniowie zrealizują też program kulturowy poznając obyczajowość, uwarunkowania i specyfike uprawiania sztuki we Włoszech jak również skorzystają okazji do osobistego kontaktu z największymi arcydziełami sztuki renesansowej i barokowej oraz starożytnej , zgromadzonymi Rzymie i Florencji.

Projekt daje także możliwość doskonalenia zawodowego kadry uczącej przedmiotów artystycznych. Na przełomie lutego i marca 5 nauczycieli przedmiotów artystycznych obserwowało zajęcia z nauczanych przez siebie i pokrewnych przedmiotów, zwłaszcza w sferze sztuki sakralnej, w której specjalizuje się Sacred Art School Onlus we Florencji. W reakcie tego stazu każdy z nauczycieli miał swego tutora Forma job shadowing pozwoliła im na twórcze modyfikacje własnych działań dydaktycznych.

Wszscy uczniowie, uczestniczący w stażu otrzymaja certyfikaty Unversita di marmorari lub Sacred Art School, certfikaty wymagane programem oraz dokument Europass mobilność. Zdobyte umiejętności i inne rezultaty zostana upowszechnione poprzez warsztaty upowszechniające, filmy instruktażowe oraz materiały metodyczne.

 

 

  1. Mobilność 5 nauczycieli przedmiotów artystycznych w celu job shadowing do Sacred Art School we Florencji w dniach 26 lutego -1 marca 2019;
  2. Mobilność 10 uczniów KLP na staż z zakresu Intaglio Fiorentino do Sacred Art School we Florencji w dniach 3-15 czerwca 2019;
  3. Mobilność 10 uczniów KLP na staż z zakresu intarsji w maramurze do Universita dei mramorari w Rzymie w dniach 3-15 czerwca 2019;

Poniżej w załączniku zamieszczamy regulaminy rekrutacji nauczycieli i uczniów KLP. Prosimy, by wszyscy nauczyciele i uczniowie zapoznali się z nimi Ponadto informujemy, że wszyscy nauczyciele i uczniowie otrzymają papierową wersję regulaminów. Zapoanni ise z nimi należy potwierdzic włąsnym podpisem.

Jednocześnie prosimy nauczycieli i uczniów o zapozanie się ze stronami internetowymi instytucji przyjmujacych nas na staze czy specyfiki zasjęć, poprzez kliknięcie na poniże linki.

 

 

Sacred Art School

Universita dei marmorari

Zajęcia z zakresi intarsji w marmurze w Rzymie będą realizowane przez Ricardo Civitella

 

 


Rekrutacja nauczycieli 0.03 MB Rekrutacja nauczycieli