Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Wykaz podręczników do poszczególnych klas na rok szkolny 2019/2020

Wykaz podręczników dla klasy 1 KLP (1 klasa liceum po 8 klasie) i klasy 1 KLP (1 klasa liceum po gimnazjum) na rok szkolny 2019/2020


Klasa 1 KLP po 8 klasie 0.08 MB Klasa 1 KLP po 8 klasie
 

Klasa 1 KLP po gimnazjum 0.08 MB Klasa 1 KLP po gimnazjum