Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

L' alto verso. Ku szczytom

Zanim usłyszymy słowa bł.  P.J. Frassatiego zachęta do podążania szlakami świętości, która daje  nam.....    św. Augustyn. Musisz tu kliknąć