Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
 

 

od dnia: do dnia:

Katolickie Gimnazjum

Rok szkolny 2017/2018 to siedemnasty rok działalności Katolickiego Gimnazjum im. bł. Piotra Jerzego Frassati w Nowym Sączu. Szkoła nasza została powołana do istnienia z dniem 1 września 2000r. dekretem Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca. Zezwolenie na utworzenie gimnazjum wydał Prezydent Miasta Nowego Sącza w dniu 31 stycznia 2000r. 

CEL SZKOŁY:
Zapewnienie młodemu człowiekowi świetnych warunków do rozwoju w trzech zasadniczych płaszczyznach: duchowej, intelektualnej i fizycznej, nie zaniedbując żadnej z nich. Służą temu:

 •  przyjazna i życzliwa kadra pedagogiczna, wykształcona i doskonale przygotowana do nauczania poszczególnych przedmiotów i do pełnienia ról wychowawczych;

 • program wychowawczy wspomagający ucznia;

 • nauczanie języków obcych oraz niektórych przedmiotów ogólnokształcących w zwiększonym wymairze godzin tygodniowo;

 • wycieczki klasowe;

 • możliwość korzystania z sali komputerowej;

 • możliwość rozwijania zdolności sportowych, teatralnych, muzycznych plastycznych i dziennikarskich. 

 


SZKOŁA OFERUJE:

 •  bezpieczeństwo ucznia w szkole;

 • kształtowanie wysokiej kultury osobistej ucznia;

 • pełną współpracę z domem rodzinnym w trosce o młodego człowieka;

 • indywidualny kontakt nauczyciela z uczniem;

 • rodzinną, domową atmosferę;

 • zakorzenienie w wartościach religijnych i patriotycznych;

 • dwa języki obce: angielski - 5 godz. lekcyjnych tygodniowo, niemiecki / fracuski / hiszpański - 2 godz. lekcyjne tygodniowo.


Wniosek o przyjęcie do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 0.23 MB Wniosek o przyjęcie do gimnazjum na rok szkolny 2016/2017