Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Witamy na stronie głównej Katolickiego Liceum Plastycznego

 

      

 

 

 

 

 

Program POWER

W dniu 1 grudnia 2017 zakończył się projekt „Warsztat u Mistrzów” realizowany przez uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego w Nowym Sączu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na zasadach programu Erasmus + w obszarze kształcenia zawodowego. Program ten, finansując mobilność kadry i uczniów służy rozwojowi kompetencji zawodowych, międzykulturowych i społecznych.

 

 

Warsztat u mistrzów – zagraniczny staż uczniów KLP w Kalampace w Grecji

W ramach wspomnianego projektu, którego wnioskodawcą i koordynatorem było Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, 20 uczniów i absolwentów odbyło w lipcu 2017 dwutygodniowy staż w pracowni ikon Dymitra i Konstantyna Zindrosów w Kalampace – Meteorach. Jest to znane, między innymi z urokliwych klasztorów na wysokich sterczących skałach centrum greckiego ikonopisarstwa.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


Synopsa technologiczna 13.28 MB Synopsa technologiczna

Synopsa technologiczna - rezultat projektu warsztaty u  mistrzów

 

Program wyrobów artysytycznych 1.27 MB Program wyrobów artysytycznych

Program wyrobów artysytycznych zmodyfikowany na podstawie udziału autora programu w job shadowing w projekcie Warsztat u mistrzów

 

Program tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych 1.11 MB Program tradycyjnych technik malarskich i pozłotniczych

Program nauczania przedmiotu tradycyjne techniki malarskie i połotnicze znodyfikowany napodstawie udziału współautora programu w job shadowing w ramch projektu Warsztat u mistrzów. 

 

Program technik druku artstycznego 0.54 MB Program technik druku artstycznego

Program technik druku artystycznego w KLP, zmodyfkowany po udziale autora w job shadowing w ramach proejktu warstat u mistrzów