Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Dokumenty rekrutacyjne do Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Kandydat ubiegający się o przyjecie do Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2016/2017 powinien złożyć następujace dokumenty:

do dnia 24 czerwca 2016 r.

  • ankieta ucznia /do pobrania w sekretariacie szkoły/ lub z załącznika na dole strony/
  • opinię katechety lub księdza proboszcza
  • 2 fotografie

do dnia 01 lipca 2016 r.

  •  kserokopia świadectwa ukończenia gimnazjum
  • kserokopia zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego

do dnia 07 lipca 2016 r.

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia egzaminu gimnazjalnego
  • kartę zdrowia 

kwestionariusz ucznia liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2016/2017 0.31 MB kwestionariusz ucznia liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2016/2017