Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Zasady rekrutacji

 

 Plastyk – to zawód z przyszłością

 

Drogi Kandydacie!


W roku szkolnym 2017/2018 w Katolickim Liceum Plastycznym przewidujemy otwarcie jednej klasy, w ramach której można się będzie kształcić na wszystkich oferowanych w KLP specjalnościach i specjalizacjach:

 

 •  Techniki malarskie - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze
 •  Aranżacja przestrzeni - aranżacja wnętrz
 •  Fotografia i film - fotografia artystyczna
 •  Formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie
 •  Techniki graficzne - projektowanie graficzne
 • Techniki graficzne - techniki druku artystycznego (graf. warsztatowa)
 • Formy użytkowe - wzornictwo - tkanina artystyczna

 

Liczba miejsc: 20, w tym 1 miejsce jako nagroda w konursie , 4 miejsca stypendialne, 2 miejsca jako nagroda w konkursie plastycznym dla katolickich gimnazjów, 14 miejsc płatnych zgodnie z zasadami opłat czesnego.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:  do 12 czerwca br.

Do Katolickiego Liceum Plastycznego może zostać przyjęty absolwent gimnazjum, który:

  1. Złożył w terminie wymagane dokumenty (zob. zakładka Dokumenty);

  2. Zdał egzamin wstępny z malarstwa, rysunku, prostej kompozycji przestrzennej, wspartych trzema pracami domowymi;

  3. Odbył rozmowę kwalifikacyjną, w tym o sztuce w ogólności

  4. Nie ma przeciwskazań zdrowotnych do pracy w zawodzie plastyk

Jako kryterium główne w rekrutacji bierzemy pod uwagę talent i świadomość artystyczną kandydata, sprawdzane podczas egazminu i rozmowy kwalifikacyjnej oraz pasje, zainteresowania, kreatywność, pracowitość i postawę ucznia.

Jako kryterium pomocnicze, w razie potrzeby, bierzemy pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego i oceny świadectwa oraz opinię księdza katechety lub proboszcza.

 Zgodnie z obowiązujacym prawem uczniowie liceum plastycznego, oprócz specjalności artystycznej i przedmiotów ogólnoplastycznych, kształcą się  z dwóch nastepujących przemiotów ogólnych w zakresie rozszerzonym:

 • obowiązkowo - historia sztuki,
 • i drugi wybrany spośród j. polskiego, historii, informatyki, matematyki, chemii.