Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Nauczyciele uczący w Katolickim Liceum Plastycznym w roku szkolnym 2017/2018


    Bobrowski Piotr
    Bobrowska Wioletta
    Borkowska Beata
    Ciemierkiewicz Tadeusz
    Czerwińska Halina
    Dyrek Elwira
    Ferenc Jakub
    Fajfer Magdalena
    Fulara Jacek
    Gawron Urszula
    Horowska Katarzyna
    ks. Kobos Edward
    ks. Kochaniewicz Paweł
    Kubicha Witold
    Kubica Joanna
    Kwitowski Wojciech
    Leśniak Beata
    Milewska - Czader Katarzyna
    Obszarska Ewa
    Pasoń Andrzej
    ks. Puchała Seweryn
    Sarnik Agnieszka
    Smoleń Justyna
    Skierska Anna
    Szafran Barbara
    Szyszka Wiesław
    Zając Małgorzata