Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Plastyczne
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Statut Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego

Drodzy Państwo,

Poniżej znajduje się:

wersja statutu do szybkiego przeglądania

 

wersja PDF staututu Społecznego Katolickiego Liceum Ogólnokształccącego
można ja przeczytać kikając na poniższy załącznik.

 

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu 2015 nastąpi nowelizacja statutu przez, prowadzące szkołę, Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, wynikająca z potrzeb dostosowania do obowiązujcego prawa. Poinformujemy Państwa o tej zmianie i publikacji tekstu nowego statutu na nszej stronie.

 

Tekst i publikacja: Ks. Dyrektor

2015-10-27

 

 

 


Statut SKLO - wersja PDF 0.9 MB Statut SKLO - wersja PDF