Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty prof. Leszka Mądzika w Katolickim Liceum Plastycznym

W dniach 29-30 listpada 2013 odbyły się warsztaty prof. Leszka Mądzika na temat światła, jako tworzywa plastycznego . Prof. Mądziik jest jednym z najlepszych specjalistow  wtej dziedzinie. Swe doświdczenia ze światłem, które zrodziły się z inspracji twórczością Caravaggia i Rembrandta ucieleśnił w teatr światła, rekwziytu i muzyki- Scenę Plastyczną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Uczniowiepo dokiem Profesora wsotworzyli mała formę teatralną. Chwile z tych warsztatów, uwidocznione na poniższych zdjęćiach, uwiecznił adrin maras, uczen kl II KLP.