Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

przesłuchanie półroiczn uczniów KNOSM II

13 stycznia 2014 (poniedziałek) 10:00 13:00

Prpogram:
10:00 - saksofon
10:30-13:00 - skrzypce
Miejsce Budynek C szkoły muzycznej I stopnia