Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2012


Informacja dodatkowa za rok 2012 0.16 MB Informacja dodatkowa za rok 2012
 

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012 1.17 MB Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2012
 

Rachunek wyników za rok 2012 0.14 MB Rachunek wyników za rok 2012
 

Bilans za rok 2012 0.14 MB Bilans za rok 2012