Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sprawozdanie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego za rok 2010


Rachunek wyników za rok 2010 2.03 MB Rachunek wyników za rok 2010
 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 10.29 MB Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010
 

Informacja dodatkowa za rok 2010 8.08 MB Informacja dodatkowa za rok 2010
 

Bilans za rok 2010 2.4 MB Bilans za rok 2010