Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Rekolekcje wielkopostne Zespołu Szkół Katolickich

07 kwietnia 2014 (poniedziałek) 13:30   -   09 kwietnia 2014 18:00

O szczególach wyjazdu oraz udziału w rekolekcjah poinformujemy w krótce