Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie rodziców na zakończenie półrocza

31 stycznia 2014 (piątek) 16:00 19:00

Drodzy Rodzice serdecznie zapraszamy na Zebranie Rodziców, służace podsumowaniu I pólrocza roku szkonegp 2013/14, które rozpocznie się o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Rady Miejskiej Nowosądeckiego Ratusza koncertem w wykonaniu solistów Pańswtowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia oraz zespołu wokalnego i kameralnego Katolickich Niepublicznych Ogólnokształcąccych Szkół Muzycznych I i II stopnia w Nowym Sączu.
Po godzinnym koncercie udamy się zebrania klasowe, które odobęda się w anstęopujacych salach