Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Leonardo da Vinci - WARSZTATY U MISTRZA GAUDIEGO...

Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. "WARSZTATY U MISTRZA GAUDIEGO. PRAKTYCZNE WSPARCIE ROZWOJU ZAWODOWEGO Z ZAKRESU RZEŹBY, PROEJKTOWANIA I DEKOROWANIA WNĘTRZ", w ramach Programu Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Projekt adresowany jest do uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego, którzy do chwili obecnej nie otrzymali wsparcia z Programu Leonardo da Vinci.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość odbycia 14 dniowego stażu - praktyki w SISAM w Ravennie w zakresie mozaiki.

Rekrutacja do projektu rozpoczynie się w dniu 17 luty 2014r.

Serdecznie zapraszamy!!!