Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Warsztaty "SPOTKANIE ZE SZTUKĄ"

Zapraszamy wszystkich chętnych gimnazjalistów na warsztaty "SPOTKANIE ZE SZTUKĄ".
Najbliśze warsztaty już jutro tj. 1 marca 2014r. od godz. 10.00

ZAPRASZAMY!!!