Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Msza św. pierwszopiątkowa

07 marca 2014 (piątek) 08:00 09:00

W ten pierwszy piątek uczestniczymy w parafialnej mszy św o godz. 8:rano.
Prosmy, by uczniowie zgłosili sie najpóźniej o 7.55 w szkole i po dopieka nauczycieli uczcych na pierwszej lekcji udali się do kościoła.  
 
 Ks. Dyrektor
2014-03-03