Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Wielkopostny dzień skupienia

18 marca 2014 (wtorek) 15:30 17:15

Wszystkich PT Nauczycieli i Pracowników szkół obowiązkowo zapraszamy na wielkopostny dzień skupienia, tzn adoracje i moze krórtka mszę świętą z kazaniem.