Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

XX Rajd szkolny im. św. Franciszka

05 października 2012 (piątek) 08:00   -   05 października 2012 16:00

 

 Kochani, już tylko 2 dni dziea nas od wspaniałego, mamy nadzieje wydarzenia, które jest doświadczeniem szkonej i kolezńskiej wspólnoty oraz radości dosknałej, której uczy nas św, Franciszek.


Udzial biora wszystkie klasy wszystkich szkół Zespołu Szkól Katolickich.. Wędrujemy po oklicznych pagórkach, pieknej przyrodzie, uczac się  czegoś od św. Franciszka i poznając okolicę wspólnie realizaując wyznaczone zadania.
Szanowni Rodzice

Jak co roku, uczniowie naszej szkoły udają się na Rajd św. Franciszka, w poszukiwaniu piękna stworzenia, w celu kształtowania umiejętności zachwytu pięknem świata, radości doskonałej, odpowiedzialności za siebie i ducha współpracy i wysiłku w dążeniu do celu.Patronem rajdu jest św. Farnciszek z Asyżu, od którego próbujemy się czegoś nauczyć.

Tegoroczny rajd, ze względu na I piątek miesiąca oraz specyfikę większości przypadających na piątek godzin - wychowania fizycznego i godzin z wychowawcą przenieśliśmy z czwartku 4 października (dzień wspomnienia św. Franciszka) na 5 października.

W tym roku celem naszego rajdu będzie schronisko na Cyrli w Beskidzie  Sądeckim (ok. 800 m npm.)

Udamy się na nie w trzech grupach, realizując w klasach po drodze wyznaczone zadania, które będą oceniane po przybyciu do celu i Mszy św., która rozpocznie się tam ok. godz. 11.00 lub trochę wcześniej w razie wcześniejszego przybycia wszystkich grup na miejsce.

A oto trasy

a)      gimnazjaliści -  szlak czerwony z Suchej Strugi

b)      liceum plastyczne - szlak żółty z Rytra

c)       liceum ogólnokształcące - szlak niebieski, na końcu przed Makowicą żółty

d)      zejście - wszyscy szlakiem czerwonym do Suchej Strugi.

Godziny wyjazdu z dworca PKS ustalają warz klasami wychowawcy. Planowany powrót miedzy godz. 15.00 a 16.00

Koszty przejazdu i zakupu ewentualnego posiłku na Cyrli pokrywają uczniowie.

Ze względu na wielki walor wychowawczy i integracyjny rajdu powinni w nim wziąć udział wszyscy uczniowie, o ile nie mają kontuzji czy przeciwwskazań lekarza do chodzenia po górach.

Prosimy więc o pisemne wyrażenie zgody na udział w rajdzie Państwa Dzieci, zapoznanie się z regulaminem rajdu i wyposażenie dzicie odpowiedni do pogody i niewielkich górek strój oraz II śniadanie czy ciepłą herbatę w razie chłodu.


Z wyrazami szacunku i modlitwa oraz prosba o modlitwę -  ks. Dyrektor.