Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Sródokresowe zebranie rodziców ZSK

22 maja 2014 (czwartek) 17:00 19:00

Wszystkich Rodziców uczniów Zespołu Szkół Katolickich zapraszamy na śródokresowe zebranie.
Odbędzie się ono od razu w budynku szkoływ sali nr 3, gdzie w ramach Majówki mediatorów obejrzymy skrót spektaklu prtofilaktycznego naszych uczniów.
Natępnie w godzinach 17:20 - 18:15 odbędą się spotkania rozdzdziców z nauczycielami , a p nich o 18:15 wspólne nabożeństwo majowe oraz mały poczęstunek.

Spotkania z nauczycielami odbedą się w następujących salach:

I KG i KNOSM II - p. A. Rosiek - s. 13
II KG i II KNOSM II st - p. M. Zając - s. 26
III KG - p. E. Obszarska - s. 24
I LO - p. B. Bodziony - s.16
II LO i V KNOSM II - p. B. Leśniak - s.4
I KLP - p. U. Gawron - s. 3
II KLP p. W. Bobrowska - s.15
III KLP p. W. Szyszka - pracownia rysunku 

Nauczyciele nie-wychowawcy klas:
p. Horowska, p. Mirek-Krauze, p. Bobrowski,- s. 14
p. A. Sarnik - s. 12
p. Borkowska, p. Dyrek, p. Kwitowski - pokój nuaczyielski