Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Spotkanie informacyjne z p. Bogdańskim nt wyjzdu na festiwal młodych (na modlitwie)

15 maja 2014 (czwartek) 09:35 09:50