Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
Katolickie Gimnazjum Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
Nauczanie Domowe
 

 

od dnia: do dnia:

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 14.03.2014 r.

Zapytanie ofertowe dot. organizacji pobytu stażowego dla 20 uczniów liceum plastycznego i 2 opiekunów.
Nr CPV: 63.50.00.00 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej oraz  63.51.10.00 - Organizacja wycieczek.