Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

01 września 2014 (poniedziałek) 10:00 12:30

Drodzy Uczniowie,  Rodzice i Nauczyciele i Pracowniccy ZSK,

Wszystkich serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 w poniedziałek 1 września na godzinę 10:00.
W strojach uroczystych (elegancki, skromny strój dla kl. I-szych i galowy strój szkolny dla pozostałych uczniów) gromadzimy się o godz. 9:45 w budynku szkoły, skąd wspólnie razem, klasami wraz z wychowawcami uadamy się na Mszę św o godz. 10:00, w której będziemy prosic Boga o błogosławieństwo na cały rok szkolny.
 Po Mszy św udamy się na krótkie wspólne spotkanie i  spotkania klasowe, wprowadzające w nowy rok szkolny.
Prosimy poczet sztandarowy o zaopiekowanie się sztandarem podczas Mszy św.
Wszystkich Uczniów i Pracowników szkół prosimy o wczesniejsze skorzystanie z sakramentu pojednania.
ks. Dyrektor