Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie Rodziców ZSK na rozpoczęcie roku 2014/15

18 września 2014 (czwartek) 17:00 18:30

Serdecznie zapraszamy wszystkich PT Rodziców oraz Uczniów wraz z nimi.

Zebranie rozpocznie się w Sali Przemienienia przy ul Ducha Świętego 2 (budynek parafialny Katolickiej Szkoły Podstaowej)
o godz. 17:00.

Ze względu na ważność spotkania prosimy o niezawodne przybycie. 


Zebranie rozpocznie się miniaturką tetralna w wykonaiu klas I szych szkół Zespołu oraz 20-minutowym spotkaniem z psychologami.