Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe ZSK Ogólnokształcąca
Szkoła
Sztuk Pięknych
X Katolickie
Liceum
Sztuk Plastycznych
Katolickie
Liceum
Ogólnokształcące
Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna
II stopnia
X
 

 

od dnia: do dnia:

Zebranie Rodziców i koncert KNOSM II ku czci św. Cecylii i bł. Karoliliny

21 listopada 2014 (piątek) 16:00

Drodzy Rodzice,

Serdecznie zaprszamy was na zebranie śródokresowe, czyli dawną "wywiadówkę". którą tym razem uświetni koncert uczniiów naszej Katolckiej Niepublicznej Ogólnokształacącej szkoły Mucznej II stopnia  oraz gościnie Kwartet smyczkowo-klaiwszowy z Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st im F. Chopina z Krakowa, Zespół Kamrealny KNOSM I z Państwowej Szkoły mzuzycznej I stopnia w Naowym Sączu   oraz nakeżacu do chóru KNOSM II uczniowie KNOSM I st.
Wystąpią zepoły kameralne i soliści ksztłałceni pod kier p. Krzysztofa Biela (szefa kształcenia artystycznego), p. Marii Biel, p. Sylwi . omszawskiej, p. Jolanty Tupik, p. Renaty Micołek, p. A Bartosz, P. Marka Hnatkiewicza, przy akompaniamencie  p. Marzeny Poławskiej 

Porządek zebrania:

  1. Koncert cecyliański
  2.  Krótkie sło wo Gościa i ks. dyrektora do Rodziców (ok. 10 min)
  3. Spotkania w klasach z wychowawcami
  4. Konsultacje indywidualne z nauczycielami 


Miejsca konsultacji opisane przy wejciu do szkoły
Mozliwość spotkania z ks. dyrektorem  - po zebraniach klasowych.

Rodziców uczniów szkoł artystycznych zechęcamy do konsultacje także w sprawie przedmiotów artystycznych